Skip to content

Szkoła partnerska

08.09.2022
W dzisiejszym wpisie chcemy opisać zajęcia w szkole partnerskiej. Dzień rozpoczęliśmy od zajęć z Panią Dyrektor, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam jak wygląda organizacja pracy szkoły w Grecji. Mieliśmy też czas na zwiedzanie zakamarków placówki razem z naszymi greckimi kolegami. Polska i Grecka szkoła nie różnią się znacząco, warto jednak poznać perspektywę jej uczniów. Nasi rówieśnicy uczą się dużo, zarówno podczas codziennych lekcji w szkole ale też w czasie zajęć pozalekcyjnych. Cieszymy się, że możemy razem spędzać czas i realizować wspólny projekt dzięki możliwości tego wyjazdu. Rozmowy z młodzieżą z Grecji zdecydowanie podnoszą naszą motywację do ćwiczenia języka angielskiego 🙂 

In today’s post, we want to describe classes at the partner school. We started the day with classes with the Headmaster, who in a very interesting way told us about the organization of school work in Greece. We also had time to explore the nooks and crannies of the facility together with our Greek colleagues. Polish and Greek schools do not differ significantly, but it is worth getting to know the perspective of its students. Our peers learn a lot, both during everyday lessons at school and during extracurricular activities. We are glad that we can spend time together and implement a joint project thanks to the possibility of this trip. Conversations with young people from Greece definitely increase our motivation to practice English 🙂