Skip to content

Kulisy kręcenia videobloga

Dzień rozpoczęliśmy jak zwykle od pysznego śniadania. Bezpośrednio po nim udaliśmy się na zajęcia dotyczące programowania, podczas których uczyliśmy się jak publikować efekty naszej pracy w sieci, dzięki czemu możecie dziś czytać ten i inne posty na naszym blogu.

Po południu udaliśmy się Starego Pantaleimonu by tam nakręcić videoblogi. Jest to urokliwa miejscowość położona w górach. Mieszka na niej 18 rodzin, z czego 2 z nich mają polskie korzenie. Na miejscu próbowaliśmy regionalnych miodów i wąchaliśmy pięknie pachnące olejki do ciała. Następnie dostałyśmy zadanie polegające na nagraniu videobloga w języku angielskim. 

Praca nad videoblogiem choć pracochłonna była dla nas niezwykle przyjemna. Po rozeznaniu w miasteczku, sprawdzeniu możliwości i wybrani miejsc, które wydały się nam szczególnie interesujące spisaliśmy plan kręcenia ujęć i opracowaliśmy scenariusz wraz z tekstami. Tak przygotowani rozpoczęliśmy kręcenie materiału, który zmontowaliśmy później w pracowni komputerowej. 

Efekty naszej pracy możecie zobaczyć we wpisach na blogu.

We started the day as usual with a delicious breakfast. Immediately after that, we went to a programming class, during which we learned how to publish the effects of our work on the web, so you can read this and other posts on our blog today.

In the afternoon we went to Old Pantaleimon to shoot videoblogs there. It is a charming town located in the mountains. It is inhabited by 18 families, of which 2 have Polish roots. On site, we tried regional honeys and smelled beautifully fragrant body oils. Then we got the task of recording a videoblog in English.

Working on the videoblog, although laborious, was extremely pleasant for us. After exploring the town, checking the possibilities and choosing places that seemed particularly interesting to us, we wrote down the plan of shooting and developed a script with texts. So prepared, we started shooting the material, which we later edited in the computer lab.

You can see the effects of our work in our blog posts.